บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด / บริษัท ปิยะสมบัติ แอสเซท จำกัด / บริษัท ปิยะสมบัติ แลนด์ จำกัด / บริษัท ปิยะสมบัติ เอสเตท จำกัด / บริษัท พี เอส พี แลนด์ รีสอร์ท จำกัด / บริษัท ปิยะสมบัติ เรสซิเด้นซ์ จำกัด / บริษัท ปิยะสมบัติ แมนชั่น จำกัด และ บริษัท ปิยะสมบัติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/บริษัท โรงแรม สีลม จำกัด ก่อตั้งโดย ตระกูลปิยะสมบัติกุล เป็นบริษัทในเครือของ เมโทร พลาย ผู้ผลิตไม้อัดแปรรูปชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จาก BVQI (www.metroply.com)

OUR PROPERTIES