Vorasombat Plaza Bldg.

วรสมบัติพลาซ่า

อยู่ระหว่างก่อสร้าง กำหนดเปิดประมาณช่วงไตรมาสแรกของปี 2561

อาคารร้านค้าและสำนักงาน สูง 5 ชั้น+ชั้นลอย | พื้นที่อาคาร 3,000 ตารางเมตร

แนวความคิดในการออกแบบ

เนื่องจากอาคารเป็นรูปแบบสำนักงานกึ่งร้านค้า ที่มีแนวความคิดด้านการตลาดที่จะเป็นพื้นที่สำหรับสำนักงานกึ่งห้องแสดงสินค้ารวมกับการวางร้านค้าที่ 2 ชั้นล่าง การออกแบบอาคารจึงผสมผสานรูปแบบของความทันสมัยของร้านค้าและความเรียบง่ายของการเป็นสำนักงาน ผิวอาคารจึงถูกออกแบบให้สะดุดตาด้ายผนังระแนงเพื่อดึงดูดความสนใจ แต่ยังมีระนาบกระจกในส่วนพื้นที่เช่าสำหรับเป็นสำนักงาน วัสดุที่เลือกใช้เป็นโทนสีเงิน และสีทองเสริมความหรูหราให้แก่ผู้เช่า

ในการจัดวางผังบันได, ลิฟต์ และส่วนบริการถูกวางไว้ด้านข้าง ทั้ง 2 ข้างของอาคาร เพื่อเปิดพื้นที่ว่างตรงกลางเป็นพื้นที่เช่า สร้างความยืดหยุ่นในการแบ่งพื้นที่ขายและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์